เปิดภาพกรุสมบัติใต้ทะเลจีน 180,000 ชิ้น จากซากเรืออับปางยุคราชวงศ์ซ่ง

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโครงการขุดค้นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำซากเรืออับปางสมัย ราชวงศ์ซ่งใต้หนานไห่หมายเลข 1 ในมณฑลกว่างตงได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 10 อันดับของการค้นพบทางโบราณคดีประจำปี 2019 เมื่อช่วงสิ้นปีก่อน โครงการขุดค้นทางโบราณคดีหนานไห่หมายเลข 1 ทำการขุดค้นโบราณวัตถุได้เกือบ 180,000 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วยโบราณวัตถุหลากหลายประเภท

อาทิ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องทองแดง และเครื่องเงิน-ทอง เครื่องไม้เคลือบเงา และเหรียญกษาปณ์ เป็นต้นการค้นพบและการขุดค้นซากเรือหนานไห่หมายเลข 1 ซึ่งเป็นเรืออับปางในสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960-1279) เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาโบราณคดีใต้น้ำของจีน แสดงถึงการค้าทางทะเลที่รุ่งเรืองยุคสมัยนั้น พร้อมทั้งให้หลักฐานมากมายสำหรับการวิจัยประวัติศาสตร์ของการต่อเรือ, เครื่องกระเบื้อง, การขนส่งทางเรือ และด้านอื่นๆ ของจีนในสมัยโบราณ รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องราวในประวัติศาสตร์ของเรือลำนี้ ยังคงเป็นปริศนา ทั้งสาเหตุการอับปางลงสู่ใต้ท้องทะเล และใครที่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติมูลค่ามหาศาลเหล่านี้