เปิดกรุพระดังโคราชหลังมรณภาพ พบชิ้นส่วนช้างโบราณอายุหลายล้านปี

ผู้ใหญ่บ้านหนองโบสถ์ ร่วมกันตรวจสอบตู้เซฟที่อยู่ภายในที่พักสงฆ์ภูเทพถาวรนิมิต ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองโบสถ์ที่เป็นของพระดำรง โชติมันโต หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พระอาจารย์บง ซึ่งได้ละสังขารไปด้วยโรคมะเร็งและได้ทำพิธีฌาปนกิจเสร็จสิ้นเพื่อเตรียมนำข้าวของส่งคืนให้ญาติพี่น้องแต่เป็นที่น่าประหลาดใจอย่างมากเนื่องจากพบว่าภายในตู้เซฟนั้นเต็มไปด้วยฟอสซิล

สัตว์ดึกดำบรรพ์เป็นจำนวนมาก พร้อมเอกสารหลักฐานการแจ้งผลการตรวจสอบ และการครอบครองฟอสซิลดังกล่าวจากสำนักคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี ที่ระบุว่าฟอสซิลส่วนใหญ่นั้นเป็นชิ้นส่วนฟันช้างโบราณ ที่มีอายุยาวนานประมาณ 1.8 ล้านปี จนถึง 16 ล้านปี เลยทีเดียวสำหรับชิ้นส่วนซากดึกดำบรรพ์ที่พบดังกล่าว และมีหลักฐานยืนยันผลการตรวจสอบของกรมทรัพยากรธรณี มีทั้งสิ้นจำนวน 40 ชิ้น เป็นชิ้นส่วนช้างโบราณจำพวก สเตโกดอนและ กอมโฟทีเรียมรวม 23 ชิ้น