เซลล์ต้นกำเนิดของผู้บริจาคที่มีสุขภาพดี

การปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นการรักษาทั่วไปสำหรับโรคมะเร็งในเลือดเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน การรักษาดังกล่าวสามารถรักษาโรคมะเร็งในเลือด แต่ยังสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่คุกคามชีวิตรวมถึงปัญหาหัวใจและโรคกราฟต์เมื่อเทียบกับโฮสต์ที่เซลล์ภูมิคุ้มกันใหม่จากผู้บริจาคโจมตีเนื้อเยื่อสุขภาพของผู้ป่วยการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เป็นอันตรายหายากมาก

มีอยู่ในเซลล์ต้นกำเนิดของผู้บริจาคที่มีสุขภาพดี แม้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในผู้บริจาคอาจถูกส่งต่อไปยังผู้ป่วยโรคมะเร็ง การปลูก chemo- รุนแรงและการรักษาด้วยรังสีก่อนที่จะมีการปลูกและภูมิคุ้มกันที่ได้รับหลังจากที่ช่วยให้เซลล์ที่มีการกลายพันธุ์ที่หายากเหล่านี้มีโอกาสที่จะได้อย่างรวดเร็วซ้ำอาจสร้างปัญหาสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับพวกเขา ในบรรดาความกังวลคือความเสียหายหัวใจโรครับสินบนเมื่อเทียบกับโฮสต์และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวใหม่ที่เป็นไปได้