สั่งไล่ออก5จนท.ราชทัณฑ์ ยักยอกเงิน-ขาดงานเกิน15วัน

ไล่ออก5เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ทั้งเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง โอนเงินจากนักโทษเข้าบัญชีตัวเอง รวมทั้งยักยอกเงินผู้ต้องขัง ขณะที่อีก 2 รายขาดงานเกิน 15 วันเมื่อวันที่ 1 พ.ค. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2/2561 มีมติพิจารณาลงโทษข้าราชการกรณีกระทำผิดวินัยและมีความเห็นให้ไล่ออกจำนวน 5 ราย   

ได้แก่  1. เบิกจ่ายเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังไม่ถูกต้องเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  2. พบโทรศัพท์มือถือสิ่งของต้องห้าม เมื่อตรวจสอบขยายผล ปรากฏมีข้อมูลเชื่อมโยงส่งข้อความและการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์  3. ทุจริตยักยอกเงินฝากผู้ต้องขังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว  ส่วนอีก 2 ราย ละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเกิน  15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งการลงโทษทางวินัยดังกล่าวเพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่นๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews