จีนเปิดสะพานยักษ์ข้ามหุบเขาเชื่อม 3 มณฑล

สะพานยักษ์พาดข้ามหุบเหวลึกเชื่อม 3 มณฑลทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เปิดให้รถยนต์โดยสารวิ่งแล่นผ่านหลังก่อสร้างเสร็จสิ้น สะพานสามมณฑลจีหมิงเป็นสะพานคอนกรีตกลางหุบเขาอูเหมิงที่มีแม่น้ำซื่อสุ่ยทอดยาวอยู่ข้างล่าง ตั้งตระหง่านเชื่อมสองฟากฝั่งของเทือกเขาสูงชัน ที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดน 3 มณฑล สะพานแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างนาน 3 ปี

ได้แก่ ซื่อชวน (เสฉวน) อวิ๋นหนาน (ยูนนาน) และกุ้ยโจวเจี่ยงจงเฉียว ผู้จัดการโครงการก่อสร้างสะพานฯ ระบุว่าสะพานแห่งนี้กว้าง 11.5 เมตร และยาว 286.4 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างนาน 3 ปี จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งแก่ประชาชนใน 12 ตำบลของ 8 อำเภอ สะพานแห่งใหม่นี้เชื่อมพื้นที่ยากจนในอำเภอซวี่หย่งของเสฉวน อำเภอเจิ้นสยงของยูนนาน และเขตชีซิงกวนของกุ้ยโจว นับเป็นการทลายอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ที่ช่วยให้ชาวบ้านท้องถิ่นไปมาหาสู่กันได้ รวมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเยี่ยมเยือน นำไปสู่การกระตุ้นการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน