ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ

ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กที่เรียกว่า Krungsri SME Empowerment มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการโดยการให้ความรู้และเครือข่ายทางธุรกิจด้วยความร่วมมือระหว่างความแข็งแกร่งในประเทศของธนาคารกับเครือข่ายมิดฟิลด์ยูบีเอฟไฟแนนเชียลกรุ๊ป (MUFG) ทั่วโลก ในส่วนของเป้าหมายในการเป็นธนาคารผู้ให้บริการหลัก

สำหรับลูกค้า SME กรุงศรีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณภาพของบริการและเพื่อตอบสนองการสำรวจล่าสุดของ Krungsri SME Index ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ SME กล่าวว่า นายเฉลิมศรีประสิทธิ์ศิริกุลหัวหน้ากลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีแบงก์กิ้งกรุ๊ปกล่าวว่า “กรุงศรีให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าผ่านทางโซลูชั่นทางการเงินการให้ความรู้และการจับคู่ทางธุรกิจ เราได้ตัดสินใจที่จะแนะนำ Krungsri SME Empowerment เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพทางธุรกิจให้กับลูกค้าของเราผ่านความร่วมมือระหว่างกรุงศรีและ MUFG