ความคลุมเครือไม่ชัดเจนทางการเมือง

เครือข่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยได้ข่มขู่ว่าจะประท้วงหากกระทรวงศึกษาธิการไม่ทิ้งข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินการของนักเรียน คณะรัฐมนตรีมอนุมัติการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนในปีพ. ศ. 2548 รวมถึงส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงความรักที่ไม่เหมาะสมซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญต่อสาธารณชนและรวมกลุ่มเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวาย

เครือข่ายนักเรียนมองว่าข้อบังคับใหม่มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนทางการเมืองและไม่เป็นประชาธิปไตย เครือข่ายรวมทั้งนักเรียนที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการนักเรียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงเรียน Puey Ungpakorn กำลังเรียกร้องให้มีการยกเลิกข้อบังคับและร่างข้อบังคับใหม่ที่มีส่วนร่วมของนักเรียน เราอาจจัดประท้วงถนนได้หากกระทรวงละเว้นหรือปฏิเสธคำขอของเรา เราจำเป็นต้องมีการกล่าวถึงในกฎที่ควบคุมเรา “นายธนวัฒน์วงศ์ชัยกรรมการสภานักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าว